Takaisin Blogisivulle

Voimasoinnut eli vitossoinnut ja niillä navigointi

March 6, 2023
Kirjoittanut
Samuli
Federley
Akustinen kitara
Kitara
Kitaransoitto
Kitaraopetus
Sähkökitara
Samulin blog
Yleinen
Takaisin Blogisivulle

Voimasoinnut eli vitossoinnut ja niillä navigointi

March 6, 2023
Kirjoittanut
Samuli
Federley

Voimasoinnut eli vitossoinnut ja niillä navigointi

Kitaransoiton helpoimmat soinnut ovat ns. 5-soinnut (vitossoinnut). Ne ovat myös käytetyimpiä sointuotteita mm. rock- ja heavymusiikissa mutta yhtälailla niitä voi käyttää lähes missä musiikintyylissä tahansa.

5-sointuja kutsutaan toisinaan myös voimasoinnuiksi tai power chordeiksi ja ne kuulostavatkin erityisen voimakkailta särötetyllä kitarasaundilla soitettuina. Nimensä mukaisesti 5-sointu sisältää ns. perussävelen sekä siitä lasketun 5. sävelen. Jos perussävel on esimerkiksi c, on tällöin siitä laskettu 5. sävel g (c, d, e, f, g). Nämä kaksi säveltä soitetaan kahdelta vierekkäiseltä kieleltä samanaikaisesti ja tuloksena on 5-sointu.

Soita perussävel etusormella ja 5. sävel joko nimettömällä tai pikkurillillä.

Toisinaan 5-soinnut soitetaan kolmen sävelen otteina, joissa on perussävel tuplattu. Tässä otteessa alimpana sekä ylimpänä on soinnun perussävel ja keskellä 5. sävel. Soita perussävel etusormella, 5. sävel nimettömällä ylin perussävel pikkurillillä.

5-soinnut muodostavat pohjan lähes kaikille soinnuille. Ne eivät ole duureja eivätkä molleja vaan ikään kuin neutraaleja pohjasointuja, joita voi käyttää kummankin sointutyypin kohdalla. Voit siis korvata halutessasi esimerkiksi C-molli soinnun C5:lla kuin myöskin C-duuri soinnun C5:lla. Voit toisin sanoen käyttää 5-sointuja lähes kaikkien sointujen kohdalla.

Tavallisesti 5-sointuja käytetään melko matalasta rekisteristä niin, että otteen perussävel on joko paksuimmalla e- tai a-kielellä. Tämän vuoksi onkin äärimmäisen tärkeää, että tunnet kummankin kielen sävelet. Tämän jälkeen vain sijoitat 5-sointuotteen tämän sävelen kohdalle, jolloin kyseessä on tämän sävelen mukainen 5-sointu.

E- ja a-kielen sävelet

Yllä on esitetty kahden paksuimman kielen sävelet 12. nauhaan saakka.

Jos haluat soittaa A5-soinnun, jonka perussävel on e-kielellä, sijoita etusormi a-sävelen kohdalle eli 5-nauhalle. Muodosta tähän 5-sointuote ja tuloksena on A5.

Sovelletaan seuraavaksi tätä metodia sointukiertoon, jossa on niin duuri- kuin mollisointujakin. Kannattaa valita aina seuraava ote sen sävelen perusteella, joka on lähimpänä edellistä sointua.

Otetaan sointukierroksi C, Am, Dm ja G. Voimme valita aloitussävelen eli c:n joko e- tai a-kieleltä. Otetaan se tässä yhteydessä a-kieleltä. A-sävelen saamme joko avoimena a-kielenä tai e-kielen 5-nauhalta. Valitaan tähän avoin a-kieli. Tästä lähin f löytyy e-kieleltä, jonka vieressä on lähin g. Kun sijoitamme 5-sointuotteet näihin säveliin, saamme seuraavanlaisen sointukierron:

Avoimissa 5-sointuotteissa on pohjasävelenä avoin kieli, jolle 5. sävel löytyy seuraavan kielen 2- nauhalta, jonka voit soittaa etusormella. Yleisimmät avo-otteet 5-soinnuille ovat E5, A5 sekä D5.

Ylennetyt ja alennetut soinnut

Toisinaan sointuotteen perässä on #- tai b-symbolit. Soinnun perässä # tarkoittaa, että sointu on ylennetty tai korotettu. Tällöin 5-soinnun tapauksessa ote vain siirretään yksi nauhaväli ylospäin. Jos esimerkiksi kyseessä on D#5, etsitään aluksi d-sävel joko e- tai a-kieleltä ja valitaan niistä toinen. Se löytyy a-kielen 5. nauhalta. Tämän jälkeen sävel korotetaan, jolloin se soitetaan 6. nauhalta, jonka kohdalle sijoitetaan 5-sointuote.

Mikäli sointuotteen perässä on pieni b, tarkoittaa se, että sointu on alennettu. Tällöin otetta siirretään yksi nauhaväli samalla kielellä alemmas. Soinnun nimi voi olla esimerkiksi Ab5, jolloin etsimme a-sävelen kahdelta alimmalta kieleltä. Avoin a-ei sovellu tähän koska sitä ei voi otelaudalla alentaa. Sen sijaan a-sävel löytyy a-kielen 12. nauhalta tai e-kielen 5. nauhalta. Valitaan tähän e-kielen 5. nauha, jonka jälkeen sävel alennetaan eli soitetaan se 4. nauhalta. Sijoita tähän sointuote ja sinulla on Ab5.

Legendaarisen Nirvana-yhtyeen kappaleessa Smells Like Teen Spirit käytetään runsaasti 5-sointuja. Kappaleen introriffi on esitetty alla:

Ensimmäisen ensimmäinen sointu on F5, koska alimpana sävelenä on f. Toinen sointu on puolestaan Bb5, koska alin sävel on alennettu b-sävel. Toisen tahdin ensimmäinen sointu Ab5 ja toinen sointu on Db5.

-Samuli

Katso myös: Akustisen kitaran alkeiskurssi

Katso myös: Sähkökitaran alkeiskurssi

Lataa blogin oheistiedostot

Lataa oheistiedostot

Samuli Federley soittaa ja opettaa vauhdikasta kitarointia lapsille ja aikuisille kuudesta kahdeksaan kielellä. Näin myös Rockwayllä.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä