Takaisin Blogisivulle

Aloitteleva kitaristi - opi nämä perusasiat

January 25, 2023
Kirjoittanut
Samuli
Federley
Akustinen kitara
Kitara
Kitarablogi
Kitaransoitto
Kitaraopetus
Sähkökitara
Samulin blog
Yleinen
Takaisin Blogisivulle

Aloitteleva kitaristi - opi nämä perusasiat

January 25, 2023
Kirjoittanut
Samuli
Federley

Aloitteleva kitaristi - opi nämä perusasiat

Olen toiminut kitaransoitonopettajana useissa eri opistoissa noin 20 vuoden ajan. Olen opettanut niin lapsia kuin aikuisiakin, yksilöopiskelijoita ja suuria ryhmiäkin, aloittelijoita sekä ammattilaisia. Vuosien mittaan olen huomannut, että melko suurella osalla opiskelijoista on aukkoja kitarantuntemuksessa.

Nämä asiat olisi jokaisen soittajan hyvä tuntea. Kyse on aivan perusasioista, mitkä ovat jääneet osalta opiskelematta ja mitkä haittaavat soittamisen harjoittelua käytännön tasolla.

Kitaransoittamiseen liittyy myös matala yleissivistyksen taso, joka jokaisen kitaristin on hyvä tuntea. Jokainen ammattikitaristi tuntee kirjoituksessa esitetyt seikat ja kannustan sinua käymään nämä läpi huolella. Kerrataanpa siis nämä perusasiat tässä, joiden opiskeluun menee muutama minuutti. Näiden asioiden jälkeen sinulla on hyvä perustieto omasta soittimestasi, jonka pohjalta on hyvä lähteä opiskelemaan soittamista.

https://www.youtube.com/watch?v=CLGMD9HJSPk

Kitaran osat

Jokaisen kitaristin tulee tuntea oman soittimensa rakenne pintapuolisesti niin, että tiedät pääasiallisten kitaran osien nimet. Näistä usein tulee puhetta soiton yhteydessä ja se kuuluu yleisen muusikon ammattiylpeyden piiriin osata nimetä kitaran tärkeimmät osat.

Tällä oppitunnilla käydään läpi akustisen kitaran osat.

Akustisen kitaran osat

Yllä olevassa kuvassa on nimetty akustisen kitaran osien nimet. Tärkeimmät näistä ovat opetustilanteessa kielet sekä nauhavälit.

Nykyisin kitaraa soitetaan pitkälti tab-nuottikuvan avulla, jossa ilmaistaan miltä kieleltä ja miltä nauhaväliltä sävel soitetaan. Lähimpänä lapaa oleva nauhaväli ilmaistaan numerolla 1, joka suurenee lähemmäksi ääniaukkoa siirryttäessä.

Tässä kirjoituksessa käydään läpi otelaudan opiskelua.

Ylläolevassa kuvassa on esitetty kitaran otelauta sivusuunnassa. Ylin poikkiviiva edustaa kitaran ohuinta kielta (e) ja alin viiva on paksuin kieli (e). Kuvan vasen pääty on kitaran satula ja oikealle mentäessä siirrytään kohti ääniaukkoa. Yllä on numeroin esitetty nauhavälit 1, 3, 5, 7, 9 ja 12. Otelaudalle on merkitty sieltä löytyvät sävelet (c-duuri asteikossa), jotka on hyvä tuntea mutta aivan aloittelija pärjää vielä ilmankin tätä tietoa.

Sähkökitaran osat

Ohessa on esitetty puolestaan sähkökitaran eri osat. Näistä tärkeimmät ovat samat kuin akustisessakin kitarassa. Tämän lisäksi usein sähkökitaraa soitettaessa käytetään mikrofoni valitsimen eri asentoja sekä äänenvoimakkuuden säädintä. Tutki omaa soitintasi ja selvitä, mitä mikin säädin tekee.

Kitaran kielet

Yksi tärkeimmistä asioista, joka kitaristin tulee tuntea on kitaran kielten nimet. Tätä tietoa tarvitaan etenkin virittämisessä, joka niin ikään kuuluu kitaristin tärkeimpiin taitoihin. Kielten tuntemusta tarvitaan myös kappaleita opiskellessa. Kitaran kielten nimet voi helppo opiskella ulkomuistiin koska niitä on kuitenkin vain kuusi kappaletta. Kielten nimet ovat ohuimmasta paksuimpaan e, b, g, d, a ja e.

Opiskele siis kielten nimet ulkomuistiin. Tämä tieto tekee soittamisesta ja kappaleiden harjoittelusta helpompaa.

Ohessa infopaketti kitaran kielistä: https://blog.rockway.fi/kitaran-kielet-kokonaisvaltainen-infopaketti/

Kitaran virittäminen

Kitaran luonteeseen kuuluu, että se ajautuu soittamisen sekä ajan myötä epävireeseen. Kitara on hyvä virittää tai ainakin tarkistaa sen vire ennen jokaista soittokertaa. Toisinaan jokin kieli menee epävireeseen kesken soittamisen, jolloin soittajan täytyy osata virittää se takaisin oikeaan säveleen.

Virittämisessä on ensisijaisen tärkeää, että tunnet kitaran kielten nimet. Kielten nimet edustavat säveltä, jossa kyseisen kielen tulee soida. Kun tunnet nämä nimet, tiedät mihin säveleen kukin kieli viritetään. Apuvälineenä tähän voidaan käyttää viritysmittaria, joita myydään noin 10€:n hintaan soitinliikkeissä. On olemassa myös erilaisia sivustoja, joiden avulla voit virittää kitaran. Esimerkiksi tällä sivustolla oleva viritin soittaa kunkin kielen sävelen, johon kieli viritetään kääntämällä virityskoneistossa olevaa kunkin kielen viritysnuppia.

Kitara on myös hyvä osata virittää ilman viritintä, johon voit lukea opastuksen täältä.

Tabien lukeminen

Viimeisenä tärkeänä opeteltavana asiana esitän tab-nuottikuvan eli tabulatuurin lukemisen perusteet. Nykyisin valtaosa kitaralle suunnatusta nuottimateriaalista esitetään tab-nuottikuvana. Sen lukemisen perusteet voit oppia muutamassa minuutissa. Internet on täynnä tabin avulla esitettyä nuottimateriaalia, jollaisena voit löytää lähes minkä tahansa kappaleen.

Tabissa on esitetty kitaran kielet poikkisuuntaisina viivoina niin, että ylin viiva on kitaran ohuin kieli (lähimpänä lattiaa) ja paksuin kieli on alimpana (lähimpänä kattoa). Viivoilla on numeroita, jotka esittävät nauhaväliä, jolta sormella painetaan ja sävel soitetaan.

Yllä olevassa kuvassa on numeroita kolmanneksi ylimmällä viivalla eli g-kielellä. Numero edustaa nauhaväliä, jolla sormella painetaan.

Tässä kirjoituksessa käydään perusteellisesti läpi, kuinka tabia luetaan.

Kun opiskelet ylläesitetyt asiat mahdollisimman hyvin ulkomuistiin on soittamisen harjoittelu sen jälkeen loogisempaa eikä perusasioihin tarvitse enää myöhemmin palata.

-Samuli

Lataa blogin oheistiedostot

Lataa oheistiedostot

Samuli Federley soittaa ja opettaa vauhdikasta kitarointia lapsille ja aikuisille kuudesta kahdeksaan kielellä. Näin myös Rockwayllä.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä